Martes, 02 de Diciembre de 2014 22:03
Puntuar esta noticia
(0 votes)

Elecciones FEGABE


“No cumprimento do previsto no artigo 7 do Regulamento electoral da Federación Galega de Béisbol e Sofbol, 

comunícolles que o próximo día 9 de decembro de 2014 procederei, no exercicio das facultades que legalmente me 

corresponden á convocatoria de eleccións para a renovación dos membros da Asamblea Xeral, Presidente e

Comisión Delegada desta Federación.

A convocatoria das eleccións e todos os datos referentes ó desenvolvemento electoral recollidos no Regulamento

electoral, publicaranse no taboleiro de anuncios da sede da Federación así coma na páxina web da mesma.
O que lles comunico aos efectos oportunos.”

En A Coruña, a 1 de decembro de 2014.

Firmado: O Presidente da Federación.


DOCUMENTOS ANEXOS

- Convocatoria oficial

- Reglamento electoral

- Calendario electoral

- Constitucion Junta Electoral

- Censo provisional Clubes

Censo provisional Jugadores 

- Censo provisional Tecnicos 

- Censo provisional Arbitros y Anotadores

- Censo provisional Clubes

Censo provisional Jugadores

- Censo provisional Tecnicos

- Censo provisional Arbitros y Anotadores

- Candidatos definitivos Asamblea General 

- Acta 5

- Convocatoria Asamblea General

Noticia creada el Martes, 02 de Diciembre de 2014 22:03

Latest from José Carlos

regresar arriba